Rüyada Çadır Görmek

Merjam Yazar: Merjam 27 Ekim 2020

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

Rüyada çadır görmek, genellikle hayırla yorumlanır. Hayırlı ve karlı bir işle tabir edilir.

Rüyada Çadır Görmek

 

Rüyada çadır görmek, yolculuğa, kabre, kadına ve eve işarettir. Bir çok çadır görmek, bulutlara işarettir. Üzerinde ça­dır kurulduğunu görmek, tüccar ise yolculuğa ve hayırlı bir girişi­me işarettir. Çadır aynı zamanda mülke de işarettir. Çadır kuruldu­ğunu görmek, gören için iyi bir iş ve güzel bir kazanç hazırlandı­ğına işarettir. Çadır içinde oturmak gören için layık ise yüksek bir memuriyete, tüccar ise kârlı bir yolculuğa, halktan biri ise gam ve kedere işarettir. Eski çadır zarar görmeye ve pişmanlık duymaya, çadır dikmek kârlı bir işe teşebbüs etmeye, çadır sökmek zarar ve ziyanına kendisinin sebebiyet vereceğine işarettir. Çadırcı yolcu­luğa, mezarlara, bekar ise evleneceğine işarettir. Rüyada çadır görmek, genellikle hayırla yorumlanır. Hayırlı ve karlı bir işle tabir edilir. Mevki ve saltanatla da yorumlanmıştır. Evliliğe, yeni bir ev yapacağınıza işarettir tabirleri vardır.Rüyada yeşil çadır görmek, güçlü olmaya, dilek ve isteğinin yerine gelmesine, muradına ermesine işaretle yorumlanır. Rüyada yeni bir çadır görmek, yeni işe, yeni bir rütbe ve memuriyete kavuşmak şeklinde tabir olunur.Mavi çadır görmek, sıkıntı, keder ve riyakarlık gibi kötü şeylere yorulur.Çadır kurduğunu görmek, yolculukta ticaret veya yeni bir işe başlamak ile tabir olunur. Bir kimse rüyasında bir sahrada veya bir yerde veyahut çayırlık ve çimenlik bir yerde büyük bir çadır görse, onun bu rüyası o yerde bir şehit olduğuna işaretle yorumlanır. Rüyanızda kurulmuş bir çadır görmeniz mutluluk ve huzur bulacağınıza işaretle tabir edilir. Rüyada sarı bir çadır görmek, hastalık veya sağlığın bozul­ması ile tabir olunur. Rüyada görülen büyük çadır, bol nimet elde edeceğinize işaret ile tabir olunur. Beyaz çadır görmek, zenginlik, mal kazanmak ve menfaat elde etmek ile tabir edilir. Bir kimse rüyasında büyük bir çadır kurulduğunu görse, bu rüyası onun büyük bir güce erişeceğine ve geniş bir imka­na sahip olacağına işaret olarak yorumlanır. Aynı zaman­da işi ve arzusu kuvvetli bir kişi olduğuna da işaret eder. Bazı yorumculara göre, rüyada görülmüş olan çadır, onun içine giren kimse veyahut kendisine özel olarak kurulmuş olduğu kişi için, mal ve mülkle işarettir. Eğer o kişi mülke ehil ve imkanı yoksa, yani mülk edinmeyecek bir durum­da ise o zaman itibar ve yüksekliğe ereceğine işarettir. Gruplar halinde çadır yığınları görmek, mevki ve itibar sahibi olunacağına işaret olarak yorumlanır.Bir kimse rüyasında kırmızı bir çadır görse, bu rüya onun, savurgan, keyif ve eğlenceye düşkün biri olduğuna işarettir. Bir kimse rüyasında kendisinin bir çadır kuruyormuş veya kurduğunu görse, bu onun yeni bir ev alacağına veya yeni bir eve yani başka bir eve taşınacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada çadır görmesi, yolcu­luğa, kabre yahut hanıma veya eve işârettir. Bazen rüyada çadır görmek, mülke işâret eder.Rüyada görülen çadır, ona giren kimse yahut kendisine mahsus olarak kurulan kimse için mülke işârettir. Eğer mülke ehil ve lâyık değilse izzet ve yüksekliğe işârettir.Rüyada bir çadırdan ayrılarak çıktığını gör­mek, mevkiinden azledileceğine işarettir. Bir kimsenin rüyada çadır kurduğunu veya kendi için çadır kurulduğunu görmesi, yüksek bir şerefe nâil olacağına işârettir.Rüyada büyük bir çadır kurulduğunu gör­mek, rüya sahibinin büyük bir güce ve imkâna sahip olacağına, işi ve arzusunun kuvvetli olacağına işârettir. Rüyada büyük bir çadırı olduğunu gör­mek, rüya sahibinin şehitlerin kabirlerini ziya­ret edip, onlara hayırlı dua edeceğine işârettir.Bazen rüyada büyük bir çadırı olduğunu görmek, rüya sahibinin şehit olarak dünyadan göçeceğine işâret eder. Büyük bir çadırı bir sahrada veya biryerde yahut çayırlık ve çimenlik biryerde görmek, o yerde bir şehit olduğuna işârettir. Rüyada bilinmeyen beyaz çadırlar görmek, şehitlerin kabirlerine işârettir. Rüyada görülen yeşil çadırlarda, şehitlerin kabirlerine işârettir. Bir kimse rüyada büyük çadırlara malik olsa yahut birisinin altında gölgelense, o kim­senin şükründen âciz kalacağı bir nimetle nîmetlenmesine işârettir.Devlet başkanının rüyada kendisine bir çadır kurulduğunu görmesi, hüküm ve nüfu­sunun ve otoritesinin artacağına işârettir. Orduya mensup birinin rüyada kendisine bir çadır kurulduğunu görmesi, biryere tayin edileceğine işârettir. Tüccar olan birisinin rüyada kendisine bir çadır kurulduğunu görmesi, kârlı bir yolculuğa çıkacağına, hayır ve şerefe nâil olacağına işârettir. Rüyada kendi çadırının yanında beyaz bir çadır kurulduğunu görmek, rüya sahibinin iyilik­le emreden kötülükten nehyeden ve günâhlardan sakınan bir adam olduğuna işârettir. Rüyada kendi çadırını dürülüp toplanmış görmek, ömrünün tükenmesine işârettir. Rüyada kendi çadırında ayın bulunduğunu görmek, aşk ve muhabbete işâret eder. Yine rüyada kendi çadırında ayın bulundu­ğunu görmek, rüya sahibinin yüksek şahsiyet­lerden birisinin hizmetçisine gönlünü kaptıra­cağına işârettir. Rüyada bir çadır etrafında ateşler yandığını fakat ateşin çadıra zarar vermediğini görmek, günâhlardan tövbe etmeye işârettir. Bazen çadır etrafında yanan ateşin çadıra zarar vermediğini görmek, İyilikle emretmek, kötülükten men etmekle de tabir olunur. Rüyada görülen çadırların çokluğu, gökyüzündeki bulutlara işârettir.

Etiketler:
Merjam

Merjam

  • Editörün Seçimi
  • En Çok Okunanlar

Copyright © Tüm hakları saklıdır. Merjam.com – Copyright 2021 | Codlio
3D tasarım ajansı