Rüyada Abdest Almak

Merjam Yazar: Merjam 21 Ekim 2020

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

Rüyada bal veya süt ile abdest aldığını görmek, rüya sahi­binin dini konuda hayatının iyiye gideceğine işarettir.

Rüyada Abdest Almak

 

 

Rüyada abdest almak, hayra güçlük­lerin giderilmesine ve neşeye, abdesti tamamlamak düşünülen işin olacağına ve sevince, namaz için abdest almak, maneviyat ve kut­siyete, kırda abdest almak, gam ve kasvetten kurtulmaya, sıcak su ile abdest almak, gam ve kedere düşeceğine ,temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek gam ve kederden ise kurtulacağına, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, hasta ise iyi olacağına, günahkar ise töv­be edeceğine,bir şeyden korkuyorsa bundan kurtulacağına işarettir.

Rüyada abdest aldığını görenlerin rüyası ge­nellikle hayırla yorumlanır. Şöyle ki:Hasta olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifa bulup kurtulacağı­na, iyileşeceğine işaretle yorumlanır.

Günah işleyip duran (günahkar) bir kimse, rüyasında ab­dest aldığını görse, bu rüya o kimsenin tövbe edeceğine (ve dolayısıyla günahlarından temizleneceğine) işarettir.Borçlu olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin borçtan kurtulacağına işarettir.Rüyasında temiz bir su ile (yani, abdest almanın caiz olduğu su ile) abdest aldığını ve abdestini tamamladığını da gör­mek, tüm muradına ereceğine ve dileklerine kavuşacağı­na işarettir. Şayet böyle bir abdest alışta abdestini tamam­layamamış olarak rüyası sona ererse, o zaman rüya tersiy­le yorumlanır; yani muradına nail olamayacağına işarettir.

Rüyada bal veya süt ile abdest aldığını görmek, rüya sahi­binin dini konuda hayatının iyiye gideceğine işarettir. Ör­neğin; ibadetlerinde başarıya ulaşacağına ve dine hizmet edeceğine işaretle yorumlanır.Rüyasında kırda ve su kenarında, çöplük veya deniz kena­rında halkın abdest aldığı bir mahalde (yerde) abdest aldı­ğını görmek, rüyayı gören kimse, üzüntülerden, keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir.Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında namaz için abdest aldığını görmek, muradına ermeye, istek ve arzusuna kavuşacağına, eğer varsa ke­derlerinden de kurtulacağına işarettir.

Rüyasında bir çeşmeden abdest aldığını görmek, bol bir rız­ka ereceğine ve zengin olacağına işarettir.Abdest almak, selamete ermek, kurtuluş, kurtulmak, umduğu­na (muradına) kavuşmak, korkudan kurtulup selamete er­mek, emniyete ermek, hastalıklardan şifaya kavuşmak, borç ödemek, borçlardan kurtulmak ve kederden, üzüntü­den kurtuluşa ermek ve benzeri iyiliğe işaretler şeklinde yorumlar verilmiş ve verilmektedir.Bir kişinin rüyasında abdest alması, her ümi­dine erişeceğine işârettir.

Rüyada abdest üzeri­ne abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nîmet üzerine nîmete delâlet eder.Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görmek, "Abdest üzerine abdest almak nur- ; dur” hadisine binaen gören kişinin gönlünün aydınlığına da yorumlanır.Abdest almak, çoğunlukla ferahlamaya işâret eder. Bazen de abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının karşılanması­na yorumlanır.Bir kimsenin rüyada temiz ve berrak su ile abdest aldığını görmesi, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına; kederde ise kurtulacağına; has­ta ise iyileşeceğine; borçlu ise borcunu ödeyeceğine ve korkularından kurtulacağına işârettir.Rüyada abdestini tamamlayamadığını gör­mek, rüya sahibinin arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işâret eder. Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzel­liğe, Allah (c.c.) tarafından korunup kollanma­ya delâlettir.

Rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığı­nı veya gusül yaptığını görmek, rüya sahibinin zayi ettiği bir şeyini bulmasına işârettir.Rüyada abdest alıp namaza girdiğini gör­mek, rüya sahibinin üzüntü ve kederden kurtulmasına ve Allah'a hamd etmesine I işârettir. Rüyada abdest alınması caiz olmayan sıvılarla abdest aldığını görmek, rüya sahibinin beklediği bir işi elde edemeyeceği­ne ve borçlanmasına işâret eder.Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal ka­zanacağına delâlet eder.Rüyada kendi evinde abdest almak, o evde uzunca bir süre oturamayacağına işârettir.

Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalk­madığını ve şiddetli bir hastalık içinde bulun­duğunu görmek, hanımından veya dostundan ayrılacağına delâlet eder.Rüyada sokak, çarşı ve hamamlarda abdest aldığını görmek, rüya sahibinin meleklerin gazabına uğrayacağına, büyük edepsizliğe, hasar ve büyük bir zarara uğramasına ve giz­lediği şeylerin açığa çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder.Rüyada çöplükte ve deniz kenarında ab­dest aldığını görmek, rüya sahibinin üzüntü, acı ve kederlerinin gitmesine işaret eder.Rüyada bir arkadaşının başı ucunda abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder.

Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucun­da abdest aldığını görmek ise rezilliğe, üzüntü ve kedere düşmekle tabir olunur.Bazen rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği bor­cuna ya da yapacağı şahitliğe de işarettir.Üzüntülü bir kimsenin rüyada abdest al­dığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın onu üzüntüsünden kurtara­cağına işârettir.Korkusu olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın onu korktuğu şeyden emin edeceğine işâret eder.Hasta olan bir kimsenin rüyada abdest al­dığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın ona şifâ vereceğine işârettir.Borçlu olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın ona borcunu ödemesine imkan nasip edeceğine işârettir.

Günahkâr bir kimsenin rüyada abdest aldı­ğını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın, onun günâhlarını affedeceğine işârettir. Rüyada sıcak ya da ılık su ile abdest aldığını veya guslettiğini görmek, üzüntü, ke­der ve hastalığa işâret eder.Rüyada abdest aldıktan sonra eliyle o ab­dest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hase­nata, berekete, hastalıktan şifâya, korkudan kurtulmaya işâret eder.

Etiketler:
Merjam

Merjam

  • Editörün Seçimi
  • En Çok Okunanlar

Copyright © Tüm hakları saklıdır. Merjam.com – Copyright 2021 | Codlio